Merete Holm Bangsø. Om mig

cand.psych.aut.

Jeg er 39 år og uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2007. Mens jeg skrev speciale, blev jeg ansat som klinisk psykolog i Anstalten ved Herstedvester, som er Danmarks eneste behandlingsfængsel. Her arbejdede jeg indtil jeg i 2009, sammen med min familie, flyttede hjem til Sønderjylland, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Jeg fik arbejde på Rehabiliteringscenter for Torturofre - Jylland (RCT), hvor jeg var ansat i 6 år indtil ultimo 2015. I januar 2016 blev jeg ansat af Sydgården, som leder af misbrugsbehandlingen i Sdr. Omme Statsfængsel.

I Anstalten ved Herstedvester fik jeg særlig viden om seksualitet og seksuelle forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og psykiske lidelser i bred forstand. Herudover blev jeg rigtig god til at lave udredninger og psykologiske vurderinger. I 2011 blev jeg autoriseret og jeg arbejder nu på at blive specialist i psykotraumatologi/psykopatologi. Jeg forventer at blive specialist i 2018.

Jeg har på RCT opbygget en stor, specialiseret viden om Kompleks PTSD (Posttraumatisk Belastningsreaktion), som er en relativt ny diagnose. Til forskel fra den PTSD-diagnose mange kender, skal denne nye diagnose opfange det særlige symptombillede man ser, når traumatiske oplevelser har været mange og varet ved over en længere periode. Jeg ved altså rigtig meget om chok og traumer, og dermed også meget om relaterede lidelser, såsom angst, depression, personlighedsforstyrrelser, vrede og aggression, sorg og kriser, sociale problemstillinger og kroniske smerter.

Som leder af misbrugsbehandlingen i Sdr. Omme Statsfængsel vendte jeg, om man så må sige hjem til det kliniske arbejde, jeg oprindeligt udførte i Anstalten ved Herstedvester. Dog var behandlingsfokus primært på misbrugsproblemer i den samme population udover, at ledelse blev tilføjet, som en ny og spændende dimension. Mange indsatte i de danske fængsler har PTSD eller PTSD-lignende symptomer, så på den måde bruger jeg nu alle mine færdigheder på en ny og spændende måde. Jeg har fået specialviden om misbrugsproblematikker såsom trang, afhængighed, afrusning og abstinenser.

Uanset, hvor jeg har haft ansættelse, har det vigtigste for mig altid været hensynet til klienterne og at begå godt psykologarbejde. Efter 10 år i eksterne ansættelsesforhold, er jeg nu fuldtidsselvstændig for helt og aldeles at kunne leve op til denne faglige ambition og personlige værdi.

© 2018 ACT intervention. All rights reserved.